Vendelier 55-C
3905 PC Veenendaal
Tel: 0318-590099
Neem contact op

 • Verzekeringen Veenendaal

  Verzekeringen

  Altijd een persoonlijk advies.

 • Hypotheek Veenendaal

  Hypotheken

  Een financiering die jarenlang voor plezier zorgt.

 • Pensioen Veenendaal

  Pensioen

  Zorg dat u kunt genieten van uw oude dag!

 • Overig

  Zorg dat u kunt genieten van uw oude dag!

Collectieve zorgverzekering in Veenendaal

De ziektekostenverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering dekken de kosten voor geneeskundige zorg. Het hebben van een basisverzekering is wettelijk verplicht. De overheid stelt de inhoud van het basispakket vast. U kunt kiezen uit twee varianten: de Restitutieverzekering als u zelf wilt bepalen bij wie u zorg afneemt en de Naturaverzekering waarbij u voor bepaalde vormen van zorg wordt verwezen naar door de verzekeraar geselecteerde zorgverleners.

Wat dekt de basisverzekering in 2022?

In 2022 gelden een aantal toevoegingen, het basispakket bevat in grove lijnen de volgende vergoedingen:

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • De meeste geneesmiddelen, nieuwe geneesmiddelen tegen kanker en multiple sclerose (MS), spierziekte SMA en Duchenne, chronische hypoparathyreo├»de, acute hepatische porfyrie
 • Opname in een ziekenhuis, tijdelijk verblijf in een zorginstelling
 • Tandheelkundige zorg, tot 18 jaar
 • Beperkte vergoeding specialistische tandheelkunde
 • Medische Hulpmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Beperkte vergoeding fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en advisering van een diëtist
 • Behandeling van psychische problemen (geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 • Vervolgtesten (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij een positieve Niet-invasieve Prenatale Test (NIPT) die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan
 • Vervoer van en naar een verpleegkundige kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg, met medische indicatie
 • Vergoeding voor vervoer naar dagbehandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of een chronische, degeneratieve, progressieve aandoening
 • Noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz
 • Borstconstructie en ooglidcorrectie
 • Verzorging kinderen tot 18 jaar die nodig is als gevolg va geneeskundige zorg (was onderdeel van Jeugdwet)
 • Oefentherapie bij COPD
 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Verlenging regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd
 • Verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie
 • Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning

Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kunt u zich aanvullend verzekeren. Dat is niet verplicht. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar verschillen wat betreft het verzekerde pakket en de premie. De overheid bemoeit zich niet met aanvullende verzekeringen.

Eigen risico

Per 1 januari 2022 blijft het verplichte eigen risico op de zorgverzekering € 385,- per verzekerde per jaar. Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan kosten zelf betaalt. Het verplichte eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar, AWBZ-zorg tellen niet mee bij het verplichte eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De hoogte hiervan kunt u zelf kiezen. Door een hoger eigen risico te kiezen gaat uw premie omlaag. Het EBB heeft met enkele verzekeraars collectieve kortingsafspraken gemaakt. U kunt ook profiteren van deze afspraken.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een toeslag die door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. De toeslag is bedoeld om de verzekeringspremie voor iedereen betaalbaar te houden. U kunt op de site www.toeslagen.nl nakijken of u recht heeft op zorgtoeslag.

Hoogte bedrag zorgtoeslag

De hoogte van het bedrag van de zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de premie en van het inkomen van u en uw partner. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen recht op een zorgtoeslag.

Zorgverzekering opzeggen? Voor 31 december 2021!

U heeft tot 31 december de tijd om uw zorgverzekering op te zeggen en een nieuwe te kiezen. Wanneer u een nieuwe verzekering digitaal aanvraagt kunt u gebruik maken van de opzegservice van de betreffende maatschappij. Uiteraard is het verstandig om uw zorgverzekering pas op te zeggen als u zeker weet dat u door uw nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd.

Collectieve afspraken voor medewerkers van de bij ons aangesloten instellingen en bedrijven: